SAMHÄLLSPLANERING

SAMHÄLLSPLANERING

- DETALJPLANER & FÖRHANDSBESKED - 

Äger du mark och vill sälja av tomter behöver du ett förhandsbesked eller en ny detaljplan. Vi hjälper dig att ta fram de arkitektoniska handlingar som krävs samt hjälper till med att hålla kontakten med kommunen.